Son Kem Lì, Mịn Mượt Nhẹ Môi, Bền Màu Merzy Cyber Mellow Tint 4g

245.000  165.000 

𝐂𝐌𝟏. 𝐇𝐢𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 – Cam nâu đào
𝐂𝐌𝟐. 𝐍𝐚𝐫𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐞 – Hồng nâu trầm
𝐂𝐌𝟑. 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐥𝐥𝐢𝐜 𝐌𝐚𝐮𝐯𝐞 – Hồng tro
𝐂𝐌𝟒. 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐝 – Đỏ cánh hồng
𝐂𝐌𝟓. 𝐁𝐚𝐝 𝐑𝐮𝐥𝐞 – Đỏ cam gạch
𝐂𝐌𝟔. 𝐁𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐄𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 – Cam nâu đất
Xóa