Son Kem Lì, Lên Màu Chuẩn 3CE Velvet Lip Tint 4g

290.000  250.000 

 • Private ( Đỏ lạnh)
 • Taupe ( Đỏ nâu)
 • Daffodie( Đỏ đất)
 • Going right ( Cam hồng đất)
 • Near and dear ( Hồng đất)
 • Pink break ( Hồng đào)
 • Childlike ( Đỏ cam)
 • Best ever ( Đỏ thuần)
 • Save me( San hô)
 • New nude ( cam nude)
 • Speak Up (đỏ đất)
 • Cheeky Rose (Hồng Đất Tươi)
 • Think Again (san hô trầm)
Xóa