Son Bbia Rain Tint 4g

170.000 

  • 01 Be Simple – Be san hô nhạt
  • 02 Be Natural – Tự nhiên
  • 03 Be Classy – Nâu đất nhạt
  • 04 Be Rosy – Hồng tím nhạt
  • 05 Be Brave – Trầm đỏ cổ điển