Son Kem Black Rouge Air Fit Velvet Tint Ver.1 – The Red

155.000 

Son gồm 7 màu trendy:

• Màu A01 – Strawberry Red: đỏ dâu
• Màu A02 – Dry Rose: đỏ cánh hồng khô
• Màu A03 – Soft Red: Đỏ cam
• Màu A04 – Rasberry Syrup: Đỏ trầm
• Màu A05 – Marmalade: đỏ cam ấm
• Màu A06 – Brick Red: đỏ gạch
• Màu A07 – Pure Crimson: đỏ hồng đào

Xóa