Son Tint Lì Romand Juicy Lasting Tint New 2020 – Phiên bản Spakling Juicy & Ripe Fruit

165.000 

[Màu mới 14-17] phiên bản Spakling Juicy
#14 Berry Shot: Đỏ Berry
#15 Funnky Melon : Hồng Melon Sáng
#16 Corni Soda : Đỏ Quả Thù Du
#17 Plum Coke: Đỏ Thẫm
[Màu mới 18-21] phiên bản Ripe Fruit
#18 Mulled Peach: San hô ánh đào
#19 Almond Rose: hồng nude
#20 Dark Coconut: nâu cam gạch
#21 Deep Sangria: hồng ánh tím mận