Son tint bóng Black Rouge Half & Half Water Glow Season 2 Syrup

155.000 

Khám phá 6 gam màu đẹp bất bại “đốn tim” nào:
  • HG05: Honey Syrup – Tone cam thuần
  • HG06: Grapefruit Syrup – Tone đỏ thuần
  • HG07: Cinnamon Syrup – Tone nâu đào
  • HG08: Hazelnut Syrup – Tone đỏ gạch
  • HG09: Fig Syrup – Tone hồng ánh tro
  • HG10: Cherry Syrup – Tone hồng lạnh