Son Thỏi 3CE Soft Matte Lipstick – Version Deep Under More Deep 3.5g

320.000 

Son Thỏi 3CE Soft Matte Lipstick – Version Deep Under More Deep 3.5g
  • 𝗦𝗘𝗡𝗦𝗨𝗔𝗟 𝗕𝗥𝗘𝗘𝗭𝗘: màu đỏ rượu sang chảnh mà dễ xài
  • 𝗘𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗟 𝗪𝗔𝗥𝗠: màu nâu đỏ gạch HOT – BEST SELLER
  • 𝗨𝗡𝗦𝗧𝗔𝗜𝗡𝗘𝗗 𝗥𝗘𝗗: màu đỏ thuần không kén tông da