Son Kem Nhung Mịn Lỳ Black Rouge Muddish Cushion Velvet

189.000  155.000 

𝗠𝗩𝟬𝟭 – 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗣𝘂𝗱𝗱𝗶𝗻𝗴: Màu cam đào nude
𝗠𝗩𝟬𝟮 – 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘄𝗯𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗠𝗼𝗰𝗵𝗶: Màu hồng dâu
𝗠𝗩𝟬𝟯 – 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗔𝗱𝗲: Màu đỏ táo
𝗠𝗩𝟬𝟰 – 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗖𝗶𝗻𝗻𝗮𝗺𝗼𝗻: Màu đỏ chili trầm
𝗠𝗩𝟬𝟱 – 𝗗𝗿𝗶𝗲𝗱 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗶𝗺𝗺𝗼𝗻: Màu nâu cam đất
𝗠𝗩𝟬𝟲 – 𝗕𝗲𝗮𝗻 𝗝𝗮𝗺: Màu đỏ rượu vang
Xóa