Son Kem Lỳ Bền Màu Lâu Trôi Merzy Soft Touch Lip Tint Season 3

165.000 

Bảng màu đa dạng mang 6 màu sắc gây “nghiện”, bao gồm 4 màu son 𝒃𝒆𝒔𝒕-𝒔𝒆𝒍𝒍𝒆𝒓 từ ver 1&2 cùng với 2 màu MLBB hoàn toàn mới.
𝐒𝐋𝟐. 𝐒𝐚𝐧𝐠𝐫𝐢𝐚 – Đỏ rượu vang ánh tím
𝐒𝐋𝟕. 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐥 𝐑𝐨𝐬𝐞 – Hồng vỏ đỗ MLBB
𝐒𝐋𝟖. 𝐅𝐞𝐞𝐥 𝐋𝐨𝐬𝐭 – Hồng nâu lạnh
𝐒𝐋𝟏𝟏. 𝐍𝐨𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 – Đỏ gạch đất nung
𝐒𝐋𝟏𝟑. 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐲 𝐂𝐨𝐫𝐚𝐥 – Cam đào chín mọng
𝐒𝐋𝟏𝟒. 𝐌𝐮𝐭𝐞𝐝 𝐍𝐮𝐭 – Hồng nâu hạt dẻ
Xóa