Son Tint Bóng Lilybyred Siêu Lì Bloody Liar Coating Tint 4g

190.000  160.000 

  • 07 Daring Cherry – Đỏ Cherry

  • 08 Confident Cherry Tomato – Đỏ Cam

  • 09 Indifferent Fig – Cánh Hồng Khô

  • 11 Gentle Coconut –  Nâu Cam Sữa

  • 12 Black Rose Apple – Đỏ Gạch Trầm 

Xóa