Son Tint Bóng Thuần Chay, Ẩm Mọng, Bền Màu FOIF Juicy Fit Tint 3g

180.000  140.000 

𝐉𝐓𝟏. 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐞 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 – Hồng nho MLBB
𝐉𝐓𝟐. 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐦𝐞𝐥 – Cam caramel ngọt ngào
𝐉𝐓𝟑. 𝐂𝐫𝐚𝐧𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐏𝐢𝐞 – Đỏ việt quất khó cưỡng
𝐉𝐓𝟒. 𝐆𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐒𝐲𝐫𝐮𝐩 – Đỏ cam lựu
𝐉𝐓𝟓. 𝐂𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐂𝐨𝐤𝐞 – Đỏ anh đào mê hoặc
Xóa