Son Thỏi YSL Rouge Pur Couture Phiên bản Love Collector’s Edition

790.000 

Màu 110 Red is my Savior: Đỏ cam
Màu 114 D.I.A.L Red: Đỏ thuần
Màu 119 Light me Red: Đỏ berry
Màu 120 Take my Red away: Đỏ cherry