Son Kem Lì Mịn Mượt Nhẹ Môi 3CE Blurring Liquid Lip 5.5g

270.000 

Bảng màu gồm 10 tông son từ nude cam beige, nude hồng đến những màu thời thượng như hồng vỏ đỗ, đỏ gạch, cam cháy…

  • Nude Scene: Hồng đất pha nude
  • Stay Away: Đỏ gạch pha cam nhẹ
  • Delicate Soul: Hồng cam
  • So Over: Đỏ pha hồng tự nhiên
  • Pull Off: Cam đỏ
  • Stick Around: Đỏ san hô
  • Chapter Pink: Hồng baby
  • Bearberry: Đỏ hồng thẫm
  • Start Now: Đỏ lạnh pha cam nhẹ
  • Claret: Đỏ lạnh