Son Dưỡng Có Màu Merzy Siren Melting Color Lipbalm 3gr

299.000  170.000 

Đa dạng lựa chọn với 4 màu son không kén tone da, với các tone màu MLBB nhẹ nhàng tươi tắn, thích hợp sử dụng hằng ngày.
𝐋𝐁𝟏. 𝐁𝐚𝐛𝐲 𝐫𝐨𝐬𝐞 – Hồng sữa đào
𝐋𝐁𝟐. 𝐑𝐞𝐝 𝐛𝐞𝐥𝐥 – Đỏ cam MLBB
𝐋𝐁𝟑. 𝐂𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐜𝐚𝐧𝐯𝐚𝐬 – Hồng mận ánh nâu
𝐋𝐁𝟒. 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐟𝐢𝐠 – Cam nâu trà
Xóa