Kem Dưỡng Phủ Bóng, Ngừa Mụn Beldora 299 Prime Retinol 0.5 Activator (35ml)

695.000 

Việc sử dụng liên tục dòng sản phẩm Beldora 299 với công nghệ Prime Retinol trong vòng 8 tuần sẽ mang lại 3 hiệu quả kiểm nghiệm tuyệt vời:
  • 𝟗𝟑.𝟒% 𝐂𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐨̣̂ 𝐬𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐮̀𝐢, 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐦𝐮̣𝐧 𝐚̂̉𝐧
  • 𝟗𝟓.𝟕% 𝐂𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐮̛́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐨𝐚́, 𝐦𝐨̛̀ 𝐧𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̆𝐧
  • 𝟗𝟗.𝟏% 𝐂𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐨̣̂ 𝐬𝐚́𝐧𝐠, 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐨́𝐧𝐠 𝐝𝐚