Bảng Phấn Mắt 12 Ô Clio Pro Eye Palette Air

450.000  390.000 

  • 𝟎𝟏 𝐂𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨. Tone cam san hô
  • 𝟎𝟐 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭. Tone hồng khô
  • 𝟎𝟑 𝐌𝐮𝐭𝐞 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐲. Tone nâu và tím hoa cà (thích hợp dùng hàng ngày)
  • 𝟎𝟒 𝐏𝐢𝐧𝐤 𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠. Tone hồng & tím nhạt
  • 𝟎𝟓 𝐎𝐫𝐜𝐡𝐢𝐝 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝. Tone hoa phong lan tím
Xóa