Son thỏi 3CE Red Recipe Matte Lip Color

300.000  270.000 

#211 Dolly (đỏ cam satin),

#212 Moon (đỏ thuần satin),

#213 Fig (đỏ hồng lì),

#214 Squeezing (đỏ tươi lì),

#215 Ruby Tuesday (đỏ lạnh lì).

Xóa