Son Kem Lì 3CE Soft Lip Lacquer

290.000  250.000 

#Neutral Avenue :hồng nude

#Peach Tea : cam nude

#Explicit : hồng san hô

#Null Set : đỏ gạch

#Change Mode : đỏ lạnh

#Perk up :đỏ hồng trầm

#Tawny Red : Cam Đất

#Midnight Bottle : Hồng Mận

#Define This : Cam San Hô

#Imposing : Hồng Đất

#Ordinary red : Đỏ Thuần

Xóa